Commit d3cda941 authored by AlmAck's avatar AlmAck
Browse files

sync transifex translations

new Danish language
parent ff1f8114
#
# Translators:
# fri, 2013
# fri, 2013,2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Balíček nebyl v místní databázi nalezen!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Ve vašem nastavení polkit se vyskytla chyba!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......@@ -210,11 +210,11 @@ msgstr "Nepodařilo se odstranit script-let!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "Balíček není nainstalován."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr ""
msgstr "Nahrazují se balíčky %1..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
......@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr "Nepodařilo se odstranit skript-let z databáze!"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Ve vašem nastavení polkit se vyskytla chyba!"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
......
#
# Translators:
# scootergrisen, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 1.10.0\n"
#: Akabei::ChrootedProcess#1
msgid "The scriptlet for the following package failed to execute: %1: %2"
msgstr "Scriptlet'et til følgende pakke kunne ikke eksekveres: %1: %2"
#: Akabei::PlainHookOperation#1
msgid "Running hooks..."
msgstr "Kører hooks..."
#: Akabei::PlainHookOperation#2
msgid "There has been an error executing the hook for %1: %2"
msgstr "Der opstod en fejl ved eksekvering af hook'et til %1: %2"
#: Akabei::PolkitReInstallOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReInstallOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr "Der opstod en fejl med din polkit-konfiguration!"
#: Akabei::PolkitRemoveOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitRemoveOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr "Der opstod en fejl med din polkit-konfiguration!"
#: Akabei::PolkitRemoveOperation#2
msgid "Package not found in local database!"
msgstr "Pakke ikke fundet i lokal database!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr "Der opstod en fejl med din polkit-konfiguration!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr "Der opstod en fejl med din polkit-konfiguration!"
#: Backend#1
msgid "An authorization error occurred: %1"
msgstr "Der opstod en autentificeringsfejl: %1"
#: Backend#2
msgid "Could not remove lock file properly!"
msgstr "Kunne ikke fjerne låsfil ordentligt!"
#: QObject#1
msgid "Database dir %1 does not exist"
msgstr "Databasemappe %1 findes ikke"
#: QObject#2
msgid "Cache dir %1 does not exist"
msgstr "Mellemlagringsmappe %1 findes ikke"
#: QObject#3
msgid "Root dir %1 does not exist"
msgstr "Rodmappe %1 findes ikke"
#: QObject#4
msgid "Error while loading the local database from %1: %2"
msgstr "Fejl under indlæsning af den lokale database fra %1: %2"
#: QObject#5
msgid "Failed to remove file!"
msgstr "Kunne ikke fjerne fil!"
#: QObject#6
msgid "Cannot find database file on disk: %1!"
msgstr "Kan ikke finde databasefil på disk: %1!"
#: QObject#7
msgid "%1 TiB"
msgstr "%1 TiB"
#: QObject#8
msgid "%1 GiB"
msgstr "%1 GiB"
#: QObject#9
msgid "%1 MiB"
msgstr "%1 MiB"
#: QObject#10
msgid "%1 KiB"
msgstr "%1 KiB"
#: QObject#11
msgid "%1 B"
msgstr "%1 B"
#: QObject#12
msgid "0 B"
msgstr "0 B"
#: QObject#13
msgid "MD5: requested file %1 isn't present in archive %2"
msgstr "MD5: anmodet fil %1 findes ikke i arkiv %2"
#: QObject#14
msgid "MD5: requested file %1 isn't present in archive %2\n"
msgstr "MD5: anmodet fil %1 findes ikke i arkiv %2\n"
#: QObject#15
msgid "Akabei found an existing config and moved it to %1..."
msgstr "Akabei fandt en eksisterende konfiguration og flyttede den til %1..."
#: QObject#16
msgid ""
"Akabei found an existing config, but had a problem to move it to %1. Maybe "
"an old config was still in place. Please fix it yourself!"
msgstr "Akabei fandt en eksisterende konfiguration, men havde problemer med at flytte den til %1. Måske er der stadig en gammel konfiguration. Ret det venligst selv!"
#: QObject#17
msgid "As %1 is the ultimate owner of %2, akabei moved the old file to %3!"
msgstr "Eftersom %1 er den endelige ejer af %2, flyttede akabei den gamle fil til %3!"
#: QObject#18
msgid ""
"As %1 is the ultimate owner of %2, akabei tried to move the old file to %3 "
"but failed! Please fix it yourself!"
msgstr "Eftersom %1 er den endelige ejer af %2, flyttede akabei den gamle fil til %3, men det mislykkedes! Ret det venligst selv!"
#: QObject#19
msgid "Installing new config to %1. Please merge manually!"
msgstr "Installerer ny konfiguration til %1. Sammenlæg venligst manuelt!"
#: QObject#20
msgid "Installing %1..."
msgstr "Installerer %1..."
#: QObject#21
msgid "Could not open package file."
msgstr "Kunne ikke åbne pakkefil."
#: QObject#22
msgid "Could not begin database transaction!"
msgstr "Kunne ikke begynde databasetransaktion!"
#: QObject#23
msgid "Could not add package to database!"
msgstr "Kunne ikke tilføje pakke til database!"
#: QObject#24
msgid "Could not add files to database!"
msgstr "Kunne ikke tilføje filer til database!"
#: QObject#25
msgid "Could not add scriptlet to database!"
msgstr "Kunne ikke tilføje scriptlet til database!"
#: QObject#26
msgid "Could not commit the transaction!"
msgstr "Kunne ikke gennemføre transaktionen!"
#: QObject#27
msgid "Reinstalling %1..."
msgstr "Geninstallerer %1..."
#: QObject#28
msgid "Removing %1 failed: %2"
msgstr "Fjernelse af %1 mislykkedes: %2"
#: QObject#29
msgid "Error during access to archive."
msgstr "Fejl under adgang til arkiv."
#: QObject#30
msgid "Could not update package in database!"
msgstr "Kunne ikke opdatere pakke i database!"
#: QObject#31
msgid "Could not update files in database!"
msgstr "Kunne ikke opdatere filer i database!"
#: QObject#32
msgid "The package was not installed yet."
msgstr "Pakken er endnu ikke installeret."
#: QObject#33
msgid "Removing %1 failed!"
msgstr "Fjernelse af %1 mislykkedes!"
#: QObject#34
msgid "Could not remove package from database!"
msgstr "Kunne ikke fjerne pakke fra database!"
#: QObject#35
msgid "Could not remove files from database!"
msgstr "Kunne ikke fjerne filer fra database!"
#: QObject#36
msgid "Could not remove scriptlet!"
msgstr "Kunne ikke fjerne scriptlet!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr "Pakken er ikke installeret."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr "Erstatter pakker med %1..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
msgstr "Kører script til %1..."
#: QObject#40
msgid "Upgrading %1..."
msgstr "Opgraderer %1..."
#: QObject#41
msgid "Could not update scriptlet in database!"
msgstr "Kunne ikke opdatere scriptlet i database!"
#: QObject#42
msgid "Could not remove scriptlet from database!"
msgstr "Kunne ikke fjerne scriptlet fra database!"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr "Der opstod en fejl med din polkit-konfiguration!"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
msgstr "En af handlingerne er endnu ikke klar til at blive udført!"
#: RunnerWorker#2
msgid "An internal error occurred during running the transaction"
msgstr "Der opstod en intern fejl under kørsel af transaktionen"
#: RunnerWorker#3
msgid "An error occurred, but no further information was given."
msgstr "Der opstod en fejl, men ingen yderligere information blev givet."
#: ValidatorWorker#1
msgid "An internal error occurred during validation"
msgstr "Der opstod en intern fejl under valideringen"
#: ValidatorWorker#2
msgid "The target %1 is being added by %2 and %3"
msgstr "Målet %1 er ved at blive tilføjet af %2 og %3"
#: ValidatorWorker#3
msgid "A dependency of %1 is not resolvable: %2"
msgstr "En afhængighed af %1 kan ikke løses: %2"
#: ValidatorWorker#4
msgid "%1 already exists in the filesystem"
msgstr "%1 findes allerede på filsystemet"
#: ValidatorWorker#5
msgid ""
"%1 is about to be installed, but conflicts with %2, which is being installed"
" as well."
msgstr "%1 er ved at blive installeret, men er i konflikt med %2, som også er ved at blive installeret."
#: ValidatorWorker#6
msgid "%1 is about to be installed, but conflicts with %2, which is installed"
msgstr "%1 er ved at blive installeret, men er i konflikt med %2, som er installeret"
#: ValidatorWorker#7
msgid "%1 is contained in more than one package"
msgstr "%1 indeholdes i mere end én pakke"
#: ValidatorWorker#8
msgid "%1 depends on %2, which is being removed"
msgstr "%1 afhænger af %2, som er ved at blive fjernet"
#
# Translators:
# Enrique Bravo <bravogon@gmail.com>, 2013
# Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>, 2016
# Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,7 +46,7 @@ msgstr "¡Paquete no encontrado en la base de datos local!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "¡Ha ocurrido un error con su configuración polkit!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......@@ -210,11 +211,11 @@ msgstr "¡No se pudo eliminar el scriplet!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "El paquete no está instalado."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr ""
msgstr "Reemplazando paquetes con %1..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
......@@ -235,7 +236,7 @@ msgstr "¡No se pudo eliminar el scriplet de la base de datos!"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "¡Ha ocurrido un error con su configuración polkit!"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
......
#
# Translators:
# eyome <baikalink@hotmail.fr>, 2013
# eyome <baikalink@hotmail.fr>, 2013,2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: eyome <baikalink@hotmail.fr>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/fr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Paquet non trouvé dans la base de données !"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Une erreur s'est produite due à la configuration de votre polkit !"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......@@ -210,11 +210,11 @@ msgstr "Impossible de supprimer le script !"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "Le paquet n'est pas installé."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr ""
msgstr "Remplacement du paquet par %1..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
......@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr "Impossible de supprimer le script !"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Une erreur s'est produite due à la configuration de votre polkit !"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
......
#
# Translators:
# Laszlo Espadas <kardiweb@protonmail.ch>, 2017
# Mészáros Tamás <tamasm78@invitel.hu>, 2014
# Norbert Evenich <evenorbert@gmail.com>, 2013
msgid ""
......@@ -7,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Laszlo Espadas <kardiweb@protonmail.ch>\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -211,7 +212,7 @@ msgstr "Nem sikerült eltávolítani scriptlet!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "A csomag nincs telepítve."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
......
#
# Translators:
# andreazube <andreazuben@gmail.com>, 2013
# Luca Giambonini <gluca86@gmail.com>, 2016
# Marco Esposito <antani125@yahoo.it>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Luca Giambonini <gluca86@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/it/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -46,7 +47,7 @@ msgstr "Pacchetto non trovato nel databese locale!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "La vostra configurazione di polkit presenta un errore!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......@@ -211,11 +212,11 @@ msgstr "Impossibile rimuovere la scriptlet!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "Il pacchetto non è installato."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr ""
msgstr "Sostituzione dei pacchetti con %1..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
......@@ -236,7 +237,7 @@ msgstr "Impossibile rimuovere la scriptlet dal database!"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "La vostra configurazione di polkit presenta un errore!"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
......
#
# Translators:
# Rafael Fontenelle <rffontenelle@gmail.com>, 2013
# Rodrigo Piñero <rodrigo.pinero@yahoo.com.br>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Rodrigo Piñero <rodrigo.pinero@yahoo.com.br>\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/pt_BR/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,7 +46,7 @@ msgstr "Pacote não encontrado na base de dados local!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Houve um erro com sua configuração polkit!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......
#
# Translators:
# Blask <blaskyy@gmail.com>, 2013
# leonfeng <chaofeng111@gmail.com>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 08:37+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: leonfeng <chaofeng111@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/zh_CN/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,7 +46,7 @@ msgstr "未在本地数据库中找到软件包!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Polkit 配置存在一个错误!"
#: Akabei::PolkitUpgradeOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitUpgradeOperation#1"
......@@ -210,11 +211,11 @@ msgstr "无法移除脚本程序!"
#: QObject#37
msgid "The package is not installed."
msgstr ""
msgstr "软件包未被安装."
#: QObject#38
msgid "Replacing packages with %1..."
msgstr ""
msgstr "用 %1 替换软件包..."
#: QObject#39
msgid "Running script for %1..."
......@@ -235,7 +236,7 @@ msgstr "无法从数据库中移除脚本程序!"
#: QObject#43
msgctxt "QObject#43"
msgid "There has been an error with your polkit configuration!"
msgstr ""
msgstr "Polkit 配置存在一个错误!"
#: RunnerWorker#1
msgid "One of the operations is not ready to perform yet!"
......
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Translators:
# BrLi <rainman59118@gmail.com>, 2013
# Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>, 2013
# Jeff Huang <s8321414@gmail.com>, 2016
# Jeff Huang <s8321414@gmail.com>, 2016-2017
# BrLi <rainman59118@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-19 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-30 03:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Jeff Huang <s8321414@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/zh_TW/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
#: Akabei::ChrootedProcess#1
msgid "The scriptlet for the following package failed to execute: %1: %2"
msgstr "執行以下套件的指令稿小程式時失敗:%1:%2"
msgstr "執行以下軟體包的指令稿小程式時失敗:%1:%2"
#: Akabei::PlainHookOperation#1
msgid "Running hooks..."
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "您的 polkit 設定有誤!"
#: Akabei::PolkitRemoveOperation#2
msgid "Package not found in local database!"
msgstr "在本機資料庫中找不到套件!"
msgstr "在本機資料庫中找不到軟體包!"
#: Akabei::PolkitReplaceOperation#1
msgctxt "Akabei::PolkitReplaceOperation#1"
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "正安裝 %1..."
#: QObject#21
msgid "Could not open package file."
msgstr "無法開啟套件檔案。"
msgstr "無法開啟軟體包檔案。"
#: QObject#22
msgid "Could not begin database transaction!"
......@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr "無法開始資料庫處裡!"
#: QObject#23
msgid "Could not add package to database!"
msgstr "無法在資料庫中新增套件!"
msgstr "無法在資料庫中新增軟體包!"
#: QObject#24
msgid "Could not add files to database!"
......@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "存取封存檔時發生錯誤。"
#: QObject#30
msgid "Could not update package in database!"
msgstr "無法更新資料庫中的套件!"
msgstr "無法更新資料庫中的軟體包!"
#: QObject#31
msgid "Could not update files in database!"
......@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr "無法更新資料庫中的檔案!"
#: QObject#32
msgid "The package was not installed yet."
msgstr "該套件尚未安裝。"
msgstr "該軟體包尚未安裝。"
#: QObject#33
msgid "Removing %1 failed!"
......@@ -201,7 +201,7 @@ msgstr "移除 %1 失敗!"
#: QObject#34
msgid "Could not remove package from database!"
msgstr "無法從資料庫中移除套件!"
msgstr "無法從資料庫中移除軟體包!"
#: QObject#35
msgid "Could not remove files from database!"
......@@ -213,11 +213,11 @@ msgstr "無法移除指令稿小程式!"