[skip-ci] shiboken2: update to 5.12.3

0 jobs for master