Commit f3db25e6 authored by AlmAck's avatar AlmAck

lib32-glib2 2.58.1 [skip-ci]

parent 3bc7a349
Pipeline #1823 skipped