Commit 30b46664 authored by AlmAck's avatar AlmAck
Browse files

sync transifex translations

parent 3e357e68
......@@ -134,7 +134,7 @@ msgid ""
" let the user configure this system. A third tool to handle security is Clam"
" AntiVirus, which handles detection and removal of malware.<br>You can find "
"more documentation on how to apply any of these tools on our wiki."
msgstr "La instal·lació del projecte Chakra proporciona ufw, que es pot configurar a través dels paràmetres del sistema. El nucli està compilat amb diverses opcions de enduriment MAC, com ara Tomoyo i AppArmor i s'ha inclòs el paquet «tomoyo-tools» per permetre que l'usuari configuri aquesta opció. La tercera eina per gestionar la seguretat és l'antivirus Clam, que s'ocupa de la detecció i eliminació de programari maliciós. <br>Podeu trobar informació sobre com aplicar aquestes eines a la wiki."
msgstr "La instal·lació del projecte Chakra proporciona ufw, que es pot configurar a través dels paràmetres del sistema. El nucli està compilat amb diverses opcions d'enduriment de MAC, inclosos el Tomoyo i AppArmor i també s'ha inclòs el paquet «tomoyo-tools» per permetre que l'usuari configuri aquesta opció. Una tercera eina per gestionar la seguretat és l'antivirus Clam, que s'ocupa de la detecció i l'eliminació de programari maliciós. <br>Al wiki podeu trobar documentació sobre com aplicar aquestes eines."
#: contents/ui/InfoModel.qml:31
msgid "Work In Progress"
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR The_Chakra_Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# anderslund <anders@alweb.dk>, 2014
# scootergrisen, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://chakralinux.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-17 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 23:33+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: contents/ui/main.qml:50
msgid ""
"Thanks for trying out our latest ISO. Hopefully you will take the time to "
"read this quick overview of what Chakra is, what it is trying to achieve, "
"what it is not, and what is not done yet."
msgstr "Tak fordi du prøver vores seneste ISO. Du vil forhåbentligt tage dig tid til at læse denne hurtige oversigt over hvad Chakra er, hvad den prøver at opnår, hvad den ikke er og hvad der endnu ikke er gjort."
#: contents/ui/main.qml:80
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
#: contents/ui/main.qml:81
msgid "News"
msgstr "Nyheder"
#: contents/ui/main.qml:118
msgid "Install Chakra"
msgstr "Installer Chakra"
#: contents/ui/main.qml:126
msgid "Website"
msgstr "Websted"
#: contents/ui/main.qml:134
msgid "Donate"
msgstr "Donér"
#: contents/ui/main.qml:142
msgid "Beginners Guide"
msgstr "Begynderguide"
#: contents/ui/main.qml:150 contents/ui/main.qml:153
msgid "Passwords"
msgstr "Adgangskoder"
#: contents/ui/main.qml:155
msgid ""
"You may need some passwords to do stuff, so here they are:\n"
"\n"
"root: root / root\n"
"user: live / live\n"
"\n"
"Have fun"
msgstr "Du får måske brug for nogle adgangskoder for at gøre ting, så her er de:\n\nroot: root/root\nbruger: live/live\n\nHav det sjovt"
#: contents/ui/main.qml:161 contents/ui/main.qml:164
msgid "Installed Packages"
msgstr "Installerede pakker"
#: contents/ui/InfoPage.qml:29
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#: contents/ui/InfoModel.qml:12
msgid "The Chakra Project"
msgstr "Chakra-projektet"
#: contents/ui/InfoModel.qml:13
msgid ""
"The Chakra Project is a community of KDE/Qt enthusiasts dedicated to "
"providing a desktop-oriented operating system that is useful and enjoyable "
"to everyone.<br><br>Chakra is a completely community driven distribution, "
"where everyone is welcome to join and contribute. Everybody in our team will"
" be happy to mentor you on your first steps, so don't hesitate to contact "
"us! We strive to keep it easy to get involved by offering updated "
"documentation on our tools and procedures and providing guidance to those "
"interested in contributing. "
msgstr "Chakra-projektet er et fælleskab af KDE-/Qt-entusiaster som er dedikeret til at levere et skrivebordsorienteret styresystem som er nyttigt og behageligt at bruge for alle.<br><br>Chakra er en distribution som er drevet fuldstændigt af fællesskabet, hvor alle er velkomne til at deltage og bidrage. Alle på vores team vil være glade for at hjælpe dig i gang på dine første trin, så tøv ikke med at kontakte os! Vi bestræber os på at det skal være let af deltage ved at give opdaterede dokumentation på vores værktøjer og producere og levere vejledning til dem der er interesseret i at biderage. "
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Experience"
msgstr "Chakra-oplevelsen"
#: contents/ui/InfoModel.qml:18
msgid ""
"To trully appreciate the virtues of Chakra we urge you to use it for a "
"while, as it offers much more than what can be included in a live "
"image.There are several reasons that make Chakra stand apart as a "
"distribution, the most notable ones being its focus on KDE/Qt software, the "
"unique semi-rolling release model and our friendly community.<br><br>Chakra "
"is a KDE centric distribution. We provide Plasma as the only available "
"desktop environment, matched with a variety of KDE and Qt applications in "
"our repositories. Our packages are stripped from their Gtk+ dependencies, "
"but we offer the most popular Gtk+ based applications to our users.<br>The "
"semi-rolling release model allows us to provide a distribution that is "
"stable at its core components, yet provides all the latest application and "
"security updates to the user. This enables Chakra to be used in a range of "
"environments, such as personal desktop systems, computer labs of schools as "
"well as offices and small businesses."
msgstr "For rigtigt at kunne påskønne Chakras dyder, opfordrer vi dig til at bruge den i noget tid, eftersom den tilbyder meget mere end hvad der kan inkluderes på et live-aftryk. Der er adskillelige grunde til at Chakra skiller sig ud som en distribution, men de mest bemærkelsesværdige er dens fokus på KDE-/Qt-software, den unikke halv-rullende udgivelsesmodel og vores venlige fællesskab.<br><br>Chakra er en KDE-centrisk distribution. Vi levere Plasma som det eneste tilgængelige skrivebordsmiljø med et udvalg af KDE- og Qt-programmer i vores arkiver. Vores pakker har fået fjernet deres Gtk+-afhængigheder, men vi tilbyder de mest populære Gtk+-baserede programmer til vores brugere.<br>Den halv-rullende udgivelsesmodel giver os mulighed for at tilbyde en distribution der er stabil i sine kernekomponenter, og alligevel tilbyder brugeren alle de seneste programmer og sikkerhedsopdateringer. Det gør det muligt at bruge Chakra i en række miljøer, såsom personlige skrivebordscomputere, computerrum på skoler såvel som kontorer og små virksomheder."
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "Chakra and Arch"
msgstr "Chakra og Arch"
#: contents/ui/InfoModel.qml:23
msgid ""
"Chakra relies heavily on ArchLinux technologies but it is no longer "
"compatible with the Arch repositories and packages. Chakra has its own "
"repositories, buildsystem, toolchain and update schedule. Mixing "
"repositories and installing binary packages from Arch is not recommended."
msgstr "Chakra beror meget på ArchLinux-teknologier, men er ikke længere kompatibel med Arch-arkiverne og -pakkerne. Chakra har sine egne arkiver, byggesystem, værktøjskæde og opdateringsplan. Det anbefales ikke at blande arkiver og binære pakker fra Arch."
#: contents/ui/InfoModel.qml:27
msgid "Chakra and Security"
msgstr "Chakra og sikkerhed"
#: contents/ui/InfoModel.qml:28
msgid ""
"The Chakra Project install comes with ufw, which can be configured through "
"system settings. The kernel is built with several MAC hardening options, "
"including Tomoyo and AppArmor, and the 'tomoyo-tools' package is included to"
" let the user configure this system. A third tool to handle security is Clam"
" AntiVirus, which handles detection and removal of malware.<br>You can find "
"more documentation on how to apply any of these tools on our wiki."
msgstr "Chakra-projektets installation leveres med ufw, som kan konfigureres gennem systemindstillinger. Kernel'en er bygget af adskillige MAC-hærdningsvalgmuligheder, inklusiv Tomoyo og AppArmor, og 'tomoyo-tools'-pakken er inkluderet for at give brugeren mulighed for at konfigurere dette system. Et tredje værktøj til at håndtere sikkerhed er Clam AntiVirus, som opdager og fjerner malware.<br>Du kan finde mere dokumentation om hvordan disse værtøjer anvendes i vores wiki."
#: contents/ui/InfoModel.qml:31
msgid "Work In Progress"
msgstr "Igangværende arbejde"
#: contents/ui/InfoModel.qml:32
msgid ""
"Octopi is currently used as a GUI frontend for pacman in Chakra, but we plan"
" to replace pacman in the near future with akabei, a new package manager "
"developed by Chakra which will be optimized for GUI usage."
msgstr "Octopi bruges på nuværende tidspunkt som en GUI-frontend til pacman i Chakra, men vi har planer om at erstatte pacman med akabei i nær fremtid, en ny pakkehåndtering udviklet af Chakra som vil være optimeret til GUI-brug."
......@@ -3,22 +3,22 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Enrique Bravo <bravogon@gmail.com>, 2015
# Enrique Bravo <bravogon@gmail.com>, 2013
# Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>, 2015,2017
# Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>, 2013
# Iyán Méndez Veiga <me@iyanmv.com>, 2015
# Iyán Méndez Veiga <me@iyanmv.com>, 2015
# Juan Carlos, 2014
# Juan Carlos, 2015
# Malcer <malcer@gmx.com>, 2013
# Enrique Bravo <bravogon@gmail.com>, 2013
# Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakraos.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-03 21:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-07 19:37+0000\n"
"Last-Translator: Enrique Bravo <bravogon@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/gallaecio/chakra/language/es/)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://chakralinux.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-17 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 18:39+0000\n"
"Last-Translator: Enrique Bravo <inactive+soth@transifex.com>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgid ""
"Thanks for trying out our latest ISO. Hopefully you will take the time to "
"read this quick overview of what Chakra is, what it is trying to achieve, "
"what it is not, and what is not done yet."
msgstr "Gracias por probar nuestra nueva ISO. Esperamos que se tome un tiempo para leer este breve resumen de lo que Chakra es, lo que pretende conseguir, lo que no es, y lo que queda por hacer."
msgstr "Gracias por probar nuestra nueva ISO. Esperamos que dedique un tiempo a leer este breve resumen de lo que Chakra es, lo que pretende conseguir, lo que no es, y lo que aún queda por hacer."
#: contents/ui/main.qml:80
msgid "Welcome"
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgid ""
"us! We strive to keep it easy to get involved by offering updated "
"documentation on our tools and procedures and providing guidance to those "
"interested in contributing. "
msgstr "El Proyecto Chakra es una comunidad formada por entusiastas de KDE/Qt dedicados a ofrecer un sistema operativo útil y agradable para usuarios de escritorio.<br><br>Chakra es una distribución totalmente mantenida por su comunidad, donde todo el mundo es bienvenido a unirse y colaborar. Cualquier miembro de nuestro equipo estará encantado de guiarte en tus primero pasos, así que no dudes en ponerte en contacto! Nos esforzamos para que siempre te sea fácil empezar a formar parte de nuestro equipo manteniendo documentación actualizada de nuestras herramientas y procedimientos, y ofreciendo orientación a todos aquellos interesados en contribuir."
msgstr "El Proyecto Chakra es una comunidad formada por entusiastas de KDE/Qt dedicados a ofrecer un sistema operativo útil y agradable para usuarios de escritorio.<br><br>Chakra es una distribución totalmente mantenida por su comunidad, donde todo el mundo es bienvenido a unirse y colaborar. Cualquier miembro de nuestro equipo estará encantado de guiarle en sus primero pasos, así que ¡no dude en ponerse en contacto! Nos esforzamos para que siempre le sea fácil empezar a formar parte de nuestro equipo manteniendo documentación actualizada de nuestras herramientas y procedimientos, y ofreciendo orientación a todos aquellos interesados en contribuir."
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Experience"
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
"security updates to the user. This enables Chakra to be used in a range of "
"environments, such as personal desktop systems, computer labs of schools as "
"well as offices and small businesses."
msgstr "Para realmente apreciar todas las virtudes de Chakra le instamos a que la use por un tiempo, ya que ofrece mucho más de lo que podemos incluir en la imagen viva. Hay varias razones por las que Chakra destaca como distribución, destacando el énfasis puesto sobre las aplicaciones KDE/Qt, su modelo único semi-rolling release y nuestra fantástica comunidad.<br><br>Chakra es una distribución centrada en KDE. Proporcionamos Plasma como el único entorno de escritorio disponible, combinado con una gran variedad de aplicaciones de KDE y Qt en nuestros repositorios. Nuestros paquetes están limpios de sus dependencias Gtk+, pero ofrecemos las aplicaciones Gtk+ más populares a nuestros usuarios.<br>El módelo semi-rolling release nos permite ofrecer una distribución con una base estable, sin renunciar a ofrecer las últimas actualizaciones de seguridad y de las aplicaciones. Esto habilita a Chakra para ser usada en una variedad de distintos entornos, como por ejemplo equipos personales de escritorio, salas de ordenadores de colegios, o también equipos de oficinas y pequeños negocios."
msgstr "Para realmente apreciar todas las virtudes de Chakra le instamos a que la use por un tiempo, ya que ofrece mucho más de lo que podemos incluir en el escritorio en vivo. Hay varias razones por las que Chakra sobresale como distribución, destacando el énfasis puesto sobre las aplicaciones KDE/Qt, su modelo único semi-rolling release y nuestra fantástica comunidad.<br><br>Chakra es una distribución centrada en KDE. Proporcionamos Plasma como el único entorno de escritorio disponible, combinado con una gran variedad de aplicaciones de KDE y Qt en nuestros repositorios. Nuestros paquetes están limpios de sus dependencias Gtk+, pero ofrecemos las aplicaciones Gtk+ más populares a nuestros usuarios.<br>El modelo semi-rolling release nos permite ofrecer una distribución con una base estable, sin renunciar a las últimas actualizaciones de seguridad y de las aplicaciones. Esto habilita a Chakra para ser usada en distintos entornos, como por ejemplo equipos personales de escritorio, salas de ordenadores de colegios, o también equipos de oficinas y pequeños negocios."
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "Chakra and Arch"
......@@ -126,7 +126,7 @@ msgid ""
"compatible with the Arch repositories and packages. Chakra has its own "
"repositories, buildsystem, toolchain and update schedule. Mixing "
"repositories and installing binary packages from Arch is not recommended."
msgstr "Chakra depende en gran medida de las tecnologías de ArchLinux pero ya no es compatible con los repositorios y paquetes de Arch. Chakra tiene sus propios repositorios, su sistema de compilación, cadena de herramientas y su plan de actualiación. No se recomienda mezclar repositorios e instalar binarios de Arch."
msgstr "Chakra depende en gran medida de las tecnologías de ArchLinux pero ya no es compatible con los repositorios y paquetes de Arch. Chakra tiene sus propios repositorios, su sistema de compilación, cadena de herramientas y su plan de actualización. No se recomienda mezclar repositorios e instalar binarios de Arch."
#: contents/ui/InfoModel.qml:27
msgid "Chakra and Security"
......@@ -140,15 +140,15 @@ msgid ""
" let the user configure this system. A third tool to handle security is Clam"
" AntiVirus, which handles detection and removal of malware.<br>You can find "
"more documentation on how to apply any of these tools on our wiki."
msgstr "La instalación de Chakra viene con ufw, un cortafuegos que puede ser configurado a través de los ajustes del sistema. El núcleo se compila con varias opciones de seguridad frente a accesos MAC, incluyendo Tomoyo y AppArmor, y el paquete 'tomoyo-tools' se incluye para permitir al usuario configurar este sistema. Se incluye una tercera herramienta para gestionar la seguridad, Clam AntiVirus, el cual detecta y elimina malware.<br>Puedes encontrar más documentación sobre cómo utilizar cualquiera de estas herramientas en nuestra wiki."
msgstr "La instalación de Chakra viene con ufw, un cortafuegos que puede ser configurado a través de los ajustes del sistema. El núcleo se compila con varias opciones de seguridad frente a accesos MAC, incluyendo Tomoyo y AppArmor, y el paquete 'tomoyo-tools' se incluye para permitir al usuario configurar este sistema. Se incluye una tercera herramienta para gestionar la seguridad, Clam AntiVirus, el cual detecta y elimina malware.<br>Puede encontrar más documentación sobre cómo utilizar cualquiera de estas herramientas en nuestra wiki."
#: contents/ui/InfoModel.qml:31
msgid "Work In Progress"
msgstr "Trabajo en proceso"
msgstr "En proceso"
#: contents/ui/InfoModel.qml:32
msgid ""
"Octopi is currently used as a GUI frontend for pacman in Chakra, but we plan"
" to replace pacman in the near future with akabei, a new package manager "
"developed by Chakra which will be optimized for GUI usage."
msgstr "Octopi se usa actualmente como interfaz GUI para pacman en Chakra, pero nuestro plan para un futuro cercano es remplazar pacman por akabei, un nuevo gestor de paquetes desarrolado por Chakra el cual estará optimizado para utilizar con una GUI."
msgstr "Octopi se usa actualmente como interfaz GUI para pacman en Chakra, pero nuestro plan para un futuro cercano es reemplazar pacman por akabei, un nuevo gestor de paquetes desarrolado por Chakra el cual estará optimizado para utilizar con una interfaz gráfica."
......@@ -4,16 +4,17 @@
#
# Translators:
# , 2012
# Laszlo Espadas, 2017
# Mészáros Tamás <tamasm78@invitel.hu>, 2015
# Norbert Evenich <evenorbert@gmail.com>, 2013-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakraos.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-03 21:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-09 19:05+0000\n"
"Last-Translator: Mészáros Tamás <tamasm78@invitel.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/gallaecio/chakra/language/hu/)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://chakralinux.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-17 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 18:40+0000\n"
"Last-Translator: Laszlo Espadas\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -25,11 +26,11 @@ msgid ""
"Thanks for trying out our latest ISO. Hopefully you will take the time to "
"read this quick overview of what Chakra is, what it is trying to achieve, "
"what it is not, and what is not done yet."
msgstr "Köszönjük, hogy kipróbálja a legújabb ISO. Remélhetőleg lesz az idő, hogy olvassa el ezt a gyors áttekintést, hogy mi is az a Chakra, és amit megpróbál elérni."
msgstr "Köszönet a legújabb ISO kipróbálásáért. Remélhetőleg lesz idő, hogy végig olvassa ezt a gyors áttekintést a Chakra operációs rendszerről."
#: contents/ui/main.qml:80
msgid "Welcome"
msgstr "Üdvözöljük"
msgstr "Údvözlet"
#: contents/ui/main.qml:81
msgid "News"
......@@ -37,7 +38,7 @@ msgstr "Hírek"
#: contents/ui/main.qml:118
msgid "Install Chakra"
msgstr "Chakra\ntelepítése"
msgstr "Chakra telepítése"
#: contents/ui/main.qml:126
msgid "Website"
......@@ -49,7 +50,7 @@ msgstr "Anyagi\ntámogatás"
#: contents/ui/main.qml:142
msgid "Beginners Guide"
msgstr "Kezdőknek"
msgstr "Útmutató kezdőknek"
#: contents/ui/main.qml:150 contents/ui/main.qml:153
msgid "Passwords"
......@@ -63,11 +64,11 @@ msgid ""
"user: live / live\n"
"\n"
"Have fun"
msgstr "Szükség lehet egyes jelszavakhoz csinálni dolgokat, tehát itt vannak:\n\nroot: root / root\n\nFelhasználó: élő /élő\n\nÉrezd jól magad"
msgstr "Szükség lehet a jelszavak használatára:\n\nroot: root / root\n\nfelhasználó: live/live\n\nKellemes időtöltést"
#: contents/ui/main.qml:161 contents/ui/main.qml:164
msgid "Installed Packages"
msgstr "Telepített\ncsomagok"
msgstr "Telepített csomagok"
#: contents/ui/InfoPage.qml:29
msgid "Back"
......@@ -75,7 +76,7 @@ msgstr "Vissza"
#: contents/ui/InfoModel.qml:12
msgid "The Chakra Project"
msgstr "The Chakra Project"
msgstr "A Chakra Projekt"
#: contents/ui/InfoModel.qml:13
msgid ""
......@@ -87,11 +88,11 @@ msgid ""
"us! We strive to keep it easy to get involved by offering updated "
"documentation on our tools and procedures and providing guidance to those "
"interested in contributing. "
msgstr "A Chakra Project közössége KDE / Qt rajongók elkötelezett a desktop-orientált operációs rendszer, ami hasznos és élvezetes mindenki számára. <br><br>Chakra egy teljesen közösség által működtetett disztribúció, ahol mindenkit szeretettel várunk, hogy hozzánk csatlakozzon, és hozzájáruljon. Mindenki a mi csapatunkban örömmel teszi meg az első lépéseket a mentorral, ezért ne habozzon, írjon nekünk! Arra törekszünk, hogy könnyen, hogy vegyenek részt azáltal, aktualizált dokumentumok a mi eszközök és eljárások, valamint hozzájárulva útmutatást nyújt az érdeklődők számára."
msgstr "A Chakra Project KDE/Qt rajongók elkötelezett közössége az asztal-orientált operációs rendszer iránt, ami hasznos és élvezetes mindenki számára. <br><br>A Chakra egy teljesen közösség által működtetett disztribúció, ahol mindenkit szeretettel várunk, hogy hozzánk csatlakozzon, és hozzájáruljon a fejlesztéshez. Mindenki a mi csapatunkban örömmel teszi meg az első lépéseket a mentorral, ezért ne habozzon, írjon nekünk! Arra törekszünk, hogy a hozzájárulók könnyen részt vehessenek a fejlesztésben aktualizált dokumentációval és iránymutatással."
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Experience"
msgstr "A Chakra Tapasztalat "
msgstr "A Chakra Élmény "
#: contents/ui/InfoModel.qml:18
msgid ""
......@@ -113,7 +114,7 @@ msgstr "Ha valóban értékeli a Chakrát kérjük, hogy használja egy darabig,
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "Chakra and Arch"
msgstr "Chakra és Arch"
msgstr "Chakra és az Arch"
#: contents/ui/InfoModel.qml:23
msgid ""
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
# Translators:
# BrLi <rainman59118@gmail.com>, 2012
# BrLi <rainman59118@gmail.com>, 2013
# Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>, 2012
# Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>, 2012,2017
# Jeff Huang <s8321414@gmail.com>, 2015-2016
# BrLi <rainman59118@gmail.com>, 2012
# Jeff Huang <s8321414@gmail.com>, 2013
......@@ -13,10 +13,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Chakra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakraos.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-03 21:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-05 12:47+0000\n"
"Last-Translator: Jeff Huang <s8321414@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://chakralinux.org/bugtracker\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-17 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-02 05:23+0000\n"
"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/chakra/chakra/language/zh_TW/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "您可能需要密碼來做一些工作,就在下面囉(前為帳號
#: contents/ui/main.qml:161 contents/ui/main.qml:164
msgid "Installed Packages"
msgstr "已安裝的套件"
msgstr "已安裝的軟體包"
#: contents/ui/InfoPage.qml:29
msgid "Back"
......@@ -91,7 +91,7 @@ msgid ""
"us! We strive to keep it easy to get involved by offering updated "
"documentation on our tools and procedures and providing guidance to those "
"interested in contributing. "
msgstr "Chakra 專案是一個 KDE/Qt 愛好者社群,致力於提供一個有用且可以讓每一個人享受的桌面導向的作業系統。<br><br>Chakra 完全是一個社群動的散版,歡迎每個人加入並貢獻。每一個在我們的團隊中的人都很高興能夠引導您在這個社群中的第一步,所以不要猶豫,立刻與我們聯繫吧!我們透過提供我們的工具與程式的更新文件,以及提供那些對此有興趣的人們引導,努力的讓它更容易參與。"
msgstr "Chakra 專案是一個 KDE/Qt 愛好者社群,致力於提供一個有用且可以讓每一個人享受的桌面導向的作業系統。<br><br>Chakra 完全是社群動的散版,歡迎每個人加入並貢獻。我們每位團隊成員都很高興能夠引領您走入本社群中的第一步,所以不要猶豫,立刻與我們聯繫吧!我們除了提供工具與程式的更新文件外,也幫忙引導那些對此有興趣的人們,努力讓 Chakra 專案更容易參與。"
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Experience"
......@@ -113,7 +113,7 @@ msgid ""
"security updates to the user. This enables Chakra to be used in a range of "
"environments, such as personal desktop systems, computer labs of schools as "
"well as offices and small businesses."
msgstr "為了體驗到 Chakra 的優點,我們強烈建議您使用它做為您的作業系統一段時間,因為這樣可以提供比 Live 映像檔更多的的東西。有多個理由讓 Chakra 作為一個脫穎而出的散版,其中最著名的就是專注於 KDE/Qt 軟體獨特的半滾動釋出模式以及友好的社群。<br><br>Chakra 是個以 KDE 為中心的散版。我們提供 Plasma 作為唯一可用的桌面環境,與我們的套件庫中的各種 KDE 與 Qt 應用程式相符合。我們的套件自它們的 Gtk+ 相依性脫離,但我們提供一些最流行的 Gtk+ 應用程式給我們的使用者。<br>半滾動釋出模式讓我們以提供一個在核心組件部份是穩定的散版給使用者,但同時又提供所有最新的應用程式與安全性更新給使用者。這使得 Chakra 可以在各種環境中運作,像是個人桌面系統、學校的電腦實驗室、以及辦公室與小型企業。"
msgstr "為了體驗到 Chakra 的優點,我們強烈建議您使用它做為您的作業系統一段時間,因為這樣可以提供比 Live 映像檔更多的的東西。有多個理由讓 Chakra 作為一個脫穎而出的散版,其中最著名的就是專注於 KDE/Qt 軟體獨特的半滾動發行模式以及友好的社群。<br><br>Chakra 是個以 KDE 為中心的散版。我們 Plasma 作為唯一可用的桌面環境,搭配我們軟體庫中的各種 KDE 與 Qt 應用程式。我們打包的軟體已移除 Gtk+ 依賴關係,但我們提供一些受歡迎的 Gtk+ 應用程式給我們的使用者。<br>半滾動發行模式讓我們以提供具備穩定核心組件部份的散版給使用者,但同時又提供所有最新的應用程式與安全性更新。這使得 Chakra 可以在各種環境中運作,像是個人桌面系統、學校的電腦實驗室、以及辦公室與小型企業。"
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "Chakra and Arch"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgid ""
"compatible with the Arch repositories and packages. Chakra has its own "
"repositories, buildsystem, toolchain and update schedule. Mixing "
"repositories and installing binary packages from Arch is not recommended."
msgstr "Chakra 仍相當依賴於 Arch Linux 的部份技術,但它已不再與 Arch 的套件庫與套件相容。Chakra 有它自己的套件庫、構建系統、工具鏈與更新規畫。故並不建議混合套件庫並安裝自 Arch 而來的二進制套件。"
msgstr "Chakra 仍相當依賴於 Arch Linux 的部份技術,但它已不再與 Arch 的軟體庫與軟體包相容。Chakra 有它自己的軟體庫、構建系統、工具鏈與更新規畫。故並不建議混合軟體庫並安裝自 Arch 而來的二進制軟體包。"
#: contents/ui/InfoModel.qml:27
msgid "Chakra and Security"
......@@ -139,7 +139,7 @@ msgid ""
" let the user configure this system. A third tool to handle security is Clam"
" AntiVirus, which handles detection and removal of malware.<br>You can find "
"more documentation on how to apply any of these tools on our wiki."
msgstr "Chakra 專案的安裝伴有防火牆程式 ufw,可以從系統設定內進行設定。核心的構建過程中則開啟許多 MAC 強化選項,包括 Tomoyo 與 AppArmor,而包含的「tomoyo-tools」套件則可讓使用者調整此系統的設定。此外還包含一套可處理安全議題的第三方工具 - Clam AntiVirus,能偵測並移除惡意軟體。<br>您可以在我們的 wiki 上查詢些如何利用這些工具的深入文件。"
msgstr "Chakra 專案的安裝伴有防火牆程式 ufw,可以從系統設定內進行設定。核心的構建過程中則開啟許多 MAC 強化選項,包括 Tomoyo 與 AppArmor,而包含的「tomoyo-tools」軟體包則可讓使用者調整此系統的設定。此外還包含一套可處理安全議題的第三方工具 - Clam AntiVirus,能偵測並移除惡意軟體。<br>您可以在我們的 wiki 上查詢些如何利用這些工具的深入文件。"
#: contents/ui/InfoModel.qml:31
msgid "Work In Progress"
......@@ -150,4 +150,4 @@ msgid ""
"Octopi is currently used as a GUI frontend for pacman in Chakra, but we plan"
" to replace pacman in the near future with akabei, a new package manager "
"developed by Chakra which will be optimized for GUI usage."
msgstr "Octopi 目前是在 Chakra 上的 pacman 圖形化前端,但我們計畫在不久的未來以 akabei 取代 pacman,akabei 是一個由 Chakra 開發,並為圖形化使用最佳化的套件管理員。"
msgstr "Octopi 目前是在 Chakra 上的 pacman 圖形化前端,但我們計畫在不久的未來以 akabei 取代 pacman,akabei 是一個由 Chakra 開發,並為圖形化使用最佳化軟體包管理員。"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment